Haridusministeerium saatis koolidele augusti keskel laiali juhised, mille järgi tohib kooli lubada vaid neid külalisi, kes esitavad COVID-i tõendi, ja lapsevanemaid üldjuhul hoonesse lubada ei tohi. Koolid järeldasid, et tõendit tuleb küsida ka 1. septembri aktusele tulevatelt lapsevanematelt, ning riputasid vastava teate oma kodulehtedele ja saatsid meilidega laiali.

Tegelikult ei kehti valitsuse korraldus koolidele ja aktustele sellisel kujul, sest koolid ei ole avalikud kohad ega aktused avalikud üritused. 

Siiski tohivad koolid aktustele teatud piiranguid seada.