Kui töötaja keeldub vaktsineerimisega seotud informatsiooni esitamisest või keeldub vaktsineerimast, ei saa tööandja koheselt töötaja töölepingut üles öelda töökohale sobimatuse tõttu. Töölepingu ülesütlemist saab kaaluda ainult teatud puhkudel.