Siseriiklikult saab kõige keerulisemaks pähkliks, kuidas seista põhiseaduslike väärtuste eest ja samas olla partneriks ka erakonnale, kes neid väärtusi ründab.