Järjest enam venekeelseid noori loob Eestile uusi edulugusid gastronoomia või startup-maailmas. Tänu keeleoskusele ja tugevale töövõimele on neil väärt läbilöögivõimalused maailma metropolides.

Laias maailmas arvestatakse identiteeti pigem kodumaa ja kodakondsuse, mitte rahvusliku päritolu järgi. Nii on Eestist pärit Aleksei või Svetlana Londonis ja New Yorgis ikka Estonian – aga ka Moskvas ja Peterburis on nad üha sagedamini estonets ja estonka. Eestist pärit venelased eristuvad Venemaal elavatest rahvuskaaslastest ka erineva keelekasutuse poolest.