Mida keerukamad on inimeste probleemid, seda keerukam on saada koordineeritud abi. Heaoluteenused on killustatud ja probleemid on lahterdatud väga väikesteks osadeks, tuues kaasa inimese kui terviku mõistmise taandumise. Selline killustatus ei tunnista vajaduste omavahelist seost ja raskendab nende terviklikku, õigeaegset ja inimesekeskset lahendamist.