Esimesed mingitki tähendust kandvad laused tulid Lanno suust alles ajakirjanike küsimustele vastates. Siis, jah, võttis ta justkui vastutuse, aga see oli nii ebaveenev, et valus vaadata. Pildi ja sõnade vastuolu oli karjuvalt suur.