Muidugi on rutakuse taga ka Euroopa Komisjoni seatud eesmärk, et 2050. aastaks on Euroopa kliimaneutraalne, kuid sihtmärgi suunas ei saa põrutada ümbritsevat arvesse võtmata.