Võrreldes kevadega suurenes keskmise vanaduspensioni prognoos oluliselt. Järgmisel aastal kasvab keskmine pension 15 euro võrra 590 eurole ja 2023. aastal 31 euro võrra 632 eurole. Kui lisada ka erakorraline pensionitõus, ulatub keskmine vanaduspension 2023. aastal 654 euroni.