Saaremaa rahulikku elu on juba aastaid painanud surevate lindude probleem. Nimelt on Väikese väina juures vanad elektriliinid, millesse linnud sisse lendavad ning selle tagajärjel sageli ka hukkuvad. Kuna praegu on lindude rändeaeg, on linnuliiklus väinal ka tihedam. Rekonstrueerimise eelsel ajal hukkus umbes tuhat veelindu aastas, sealhulgas umbes 100 kaitstavate liikide isendit.