Keskerakonna üleriigilises KOV valimiste programmis on lubadus: “Seisame selle eest, et COVID-19 vastased vaktsiinid oleks jätkuvalt kõigile tasuta ja kättesaadavad.”

KONTROLL

Kontrollime, kas Keskerakonna lubadus on kooskõlas hea valimistava kriteeriumiga, et “valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega.”

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse paragrahv 9 sätestab, et epideemia korral on õigus immuniseerimiseks asjakohased tegevusjuhendid kehtestada valdkonna eest vastutaval ministril. Seega on immuniseerimiskava koostamise pädevus töö- ja tervishoiuministril Tanel Kiigel. Praeguse immuniseerimiskava (https://www.sm.ee/sites/default/files/news-related-files/covid-19_vaktsineerimise_plaan_14.12.2020.pdf) järgi on vähemalt 2021. aasta lõpuni Covid-19 vastane vaktsineerimine Eestis kõigile tasuta.

Kuigi minister Kiik kuulub Keskerakonda, on ta ministrina riigiametnik. Järelikult on Keskerakonna lubadus küll nende erakondliku tegevusega seotud, kuid seda riigi, mitte kohalike omavalitsuste tasandil. Vaktsiinide hindu saab määrata vaid Sotsiaalministeerium riiklikul tasandil.

Hea valimistava kohaselt ei peaks erakondade lubadused KOV valimistel väljuma valitava esinduskogu pädevuste piiridest, et inimesed saaksid teha valiku selle põhjal, millised on erinevate erakondade eesmärgid konkreetses valimispiirkonnas. Kui riik otsustab koroonavaktsiinid tasuliseks muuta, siis teoreetiliselt võiks Keskerakond enda juhitud omavalitsustes otsustada, et oma haldusala elanike vaktsineerimise kulud tasutakse nende eest.

Üldiselt aga ei kuulu inimeste meditsiiniliste kulude tasumine kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse järgi siiski KOVide ülesannete hulka. Keskerakonna lubaduse teine pool - kindlustada vaktsiinide kättesaadavus - on omavalitsuste pädevustega oluliselt paremas kooskõlas. Omavalitsused saavad koostöös enda haldusalas olevate tervishoiuasutustega vaktsineerimispunkte luua (SM vaktsineerimisplaan) ning seeläbi vaktsiinide kättesaadavust parandada.

OTSUS

Nii ja naa

PROJEKTIST

Hea lugeja! Kui ka sinule jääb silma mõni valekahtlusega väide või vastuolu hea valimistavaga, saada see julgelt aadressile faktikontroll@epl.ee.

Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti Väitlusseltsi 2017. aastal käivitatud Faktikontrolli projektis jälgitakse, kuidas poliitikud faktidega ringi käivad. Väitlusseltsi juures tegutsevad kontrolörid jälgivad igapäevaselt poliitikute ja teiste arvamusliidrite meedias väljaöeldavat ning kontrollivad erinevaid kahtlust äratavaid või küsimusi tekitavaid väiteid.

Kohalike valimiste erikontrolli eesmärk on hinnata kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega seotud väiteid, valimislubadusi ja väljaütlemisi, et tagada võimalikult faktipõhine ja valimistega seotud ühiskondlik arutelu.

KOV-eri kontrollid järgivad samu faktipõhisuse, läbipaistvuse ja erapooletuse põhimõtteid ning kontrolli protsessi nagu tavalised kontrollid ning projekti rahastab Aktiivsete Kodanike Fond.

Valimiskontrollis hinnatakse ainult seda, kas väljaütlemised lähevad hea valimistavaga kokku, see ei soosi ega kritiseeri ühtegi erakonda ega maailmavaadet.

KOV-eri kontrollidele antakse üks viiest hinnangust: eeskujulik, hea, nii ja naa, kasin, ja puudulik.