Täna kuulati kohtusaalis üle Roman Gluhovtšenko, kes peamise süüdistatavana Läänemere tee baaris toimunud tapmise eest kohtupingis istub.

Gluhovtšenko küsitlemine kuulutati mehe kaitsja taotlusel osaliselt kinniseks, sest tõenditena esitati ka delikaatseid terviseandmeid. Nii palju jõuti veel küll avalikult lahata, et välja tulid Gluhovtšenko probleemid südamega, mille kohta ta oli juba 2017. aastal Viru vanglas kurtnud.

Nimelt istus Gluhovtšenko Viru vanglas sarnase olukorra pärast, mille kohta ta nüüdki kohtus aru annab.