Kas on õiglane, et ressursside nappuse tõttu on eelisolukorras koroonapatsiendid, kui neist pea kolmveerand on raskesse seisundisse sattunud enda süül, keeldudes vaktsineerimisest?