Ometi tundub aeg-ajalt, et kehtestatud piirangud on ebaproportsionaalselt karmid.