Looduskaitselised piirangud on arusaadavad ja vajalikud. Orienteerujate seas on palju loodusteadusliku taustaga inimesi, vastava eriala professoriteni välja. Arvatavasti on ka looduskaitseametnike hulgas inimesi, kellele pole orienteerumissport võõras.

Ometi tundub aeg-ajalt, et kehtestatud piirangud on ebaproportsionaalselt karmid.