Euroopa Komisjoni kliimapakett näeb ette, et liikmesriigid väärindaksid puitu ja hoiduksid seda elektrijaamades põletamast. Miks teeb Eesti risti vastupidi? 

.