Kõige muu seas torkasid vaktsineerimatuse poolest silma kaks parteid ja ilmnes, et ühe fraktsiooni juhtivliige on tänaseni kaitsepookimata.