Uurisime täna kõigi riigikogu fraktsioonide esimeestelt, kui suur on hõlmatus nende ridades ning millistel põhjustel on osa saadikuid otsustanud vaktsiinist loobuda. 

Kõige muu seas torkasid vaktsineerimatuse poolest silma kaks parteid ja ilmnes, et ühe fraktsiooni juhtivliige on tänaseni kaitsepookimata.