Kuhu teie arvates õpetajaamet praegu suundumas on?
Eks see on see tüüpilised raskused, et kindlasti ei tule peale uusi õpetajaid gümnaasiumisse ja vast ka põhikooli. Kui nüüd räägitakse, et õpetajate vastuvõtt on suurenenud, siis üldiselt see suureneb algklasside- ja lasteaiaõpetajate baasilt. Ma arvan, et endiselt on reaal- ja loodusainetes vähemalt ning gümnaasiumis laiemalt õpetajaid ikkagi kõvasti puudu.