Avaliku sektori puhul vältimatult ning erasektori puhul eelistatult ei tohi muutuda sõltuvaks ühest kanalist infovahetuseks ning turunduseks-müügiks, isegi kui alternatiivsed kanalid on kohmakamad või oluliselt väiksema kasutajate arvuga.