Taastav õigus on mõtteviis, mis viimastel aastatel on laiemat kõlapinda leidnud.