Poola eriteenistustel on läinud korda tuvastada ebaseaduslikult Valgevene kaudu Poolasse saabunud migrantide isikud, kelle telefonidest leiti materjale, mis viitavad nende seotusele radikaalsete rühmitustega. 
Iraagi kodanike telefonidest on leitud pedofiilse ja zoofiilse sisuga fotosid ja videoid, samuti fotosid peade mahalõikamisest ning terroristlike organisatsioonide kohtumistelt. Mõned ebaseaduslikud piiriületajad on püüdnud oma telefonides olnud fotosid kustutada ja andmeid hävitada, mistõttu on need tulnud Poola eriteenistustel taastada.