Peaminister kinnitas kaitseväe ja PPA kohta, et töötajaid ei sunnita vaktsineerima ega vaktsineerimatuse tõttu lahkuma. Võib-olla ei osata esitada õigeid küsimusi, kuid praktikas on töö kaotamas või kaotanud ligi sada kaitseväe ja kaitseliidu töötajat. Neile lisanduvad need töötajad, kes vallandamishirmus on esitanud ise avalduse töölt lahkumiseks.

Töösuhte lõpetamiseks kasutatakse õiguslikku tagaust põhjendusega, et isik ei vasta enam „tegevteenistusse võtmise nõuetele”. Teenistusnõuded pole vahepeal küll muutunud, kuid uueks vormitud riskianalüüsid näitavad üksnes tulemust, et vaktsineerimata pole võimalik mitte ühelgi töökohal töötada.

Põhiseadus garanteerib igale Eesti kodanikule õiguse valida endale tegevusala, elukutse ja töökoht, seda õigust võib piirata üksnes seadusandja. Kõnekeelses tõlkes tähendab see seda, et riigikogu on see organ, kellele on põhiseadus pannud õiguse ja kohustuse parlamentaarse debati kaudu reguleerida kindlal töö- ja tegevusalal kohalduvaid nõudeid. Ikka selleks, et töötamine oleks ohutu sellele, kes teeb tööd ja keda töötegemine puudutab.