„Probleemi ulatus on hetkel ebaselge, kuid probleem on,” kinnitas Põhja-Tallinna linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna juht Mart-Peeter Erss. „Mõned meie kliendid on helistanud ja kurtnud elektrihinna kuni 200% tõusu. Lisaks neile, kes kütavad elektriga, on päris palju ju leibkondi, kes soojendavad vett elektriboileritega. Ka neil on keskmisest kõrgem elektrikulu,” selgitas ta. Erss märkis, et sotsiaalhoolekande osakonna kliente mõjutab kindlasti ka gaasi hinna tõus, millest omakorda oleneb suur osa kaugkütet ja lokaalseid küttekatlaid. 
„Aga kui vaadata sellist keskklassi peret, kes meilt üldiselt praegu sissetulekust sõltuvaid toetusi ei saa, siis annab see hinnatõus ikka tunda küll ja otsest meedet hetkel selle leevendamiseks veel pole. Ja kui nende elektriarve on 30 euro asemel 75 või isegi 90, siis on elektrihinna tõusu peale läinud praktiliselt ühe lapse peretoetus,” nentis Erss. 

Mida selles olukorras ette võtta saab? 

.