Kaljulaid ei tegelenud kordagi oma peamise ametikohusega ehk Eesti Vabariigi põhiseaduse eesmärkide täitmisele kaasa aitamisega.