Täna on õhus kuri kahtlus, et kogu ilus jutt regionaalsetest prioriteetidest ja sotsiaalsetest suundadest osutub suitsukatteks valitsuserakondade küünilisele valimispropagandale.