Pean seda tunnustuseks, arvestades, et mind on valitud meditsiiniteaduste sektsiooni. Kui vaatan, kes seal liikmed on, siis seltskond on aukartustäratav. Seal on palju inimesi, kes on ise saanud Nobeli preemia. Kui mõtlen, millist tööd on teinud teised selle akadeemia eesti rahvusest välisliikmed geneetik Richard Villems ja psühholoog Endel Tulving, siis austus tõuseb veelgi. Nobeli preemia üle otsustamiseks moodustab akadeemia vastavad komisjonid. Välisliikmetel on õigus esitada kandidaate Nobeli preemiatele keemias ja füüsikas.