Kõik need asjad, mis vaimse tervise tagalat peaksid tagama, ei ole meil aastakümneid korras olnud. Kõige õrnemad said löögi. Aga see ei ole eriti üllatav, sest laste mured on pikalt lahendamata. Me ei ole valmis andma neile erakorralises olukorras kiirelt abi. Ja see, et nooremad said haavata, on ootuspärane, sest nende inimeste elu toimetulekumehhanismid on kõige ebaküpsemad.

Kuidas jõuab üks alaealine enesetapuni? Mis sündmused sellele tavaliselt eelnevad?


See ei ole ühepäevane lugu, kuigi alaealised on impulsiivsed ja võivad reageerida ka õnnetule armastusele samal päeval, nüüd ja kohe. Aga üld