Tahaks valimispäeva ju edaspidigi demokraatia pidupäevaks nimetada. Samas järjest suurenev surve poliitika teostamise võimaluste koondamisest järjest väiksema grupi inimeste kätte teeb murelikuks, sest samade inimeste korraga mitmel toolil istumise tagajärjel langeb tegelikult otsuste kvaliteet kõigil tasanditel.