Olukord Läti haiglates on katastroofi äärel. Tervisehoiuminister on valmis küsima rahvusvhaelist abi.