Päästeteenistus on üks neid tugipunkte, mis tagavad ühiskonna toimepidevuse ja stabiilsuse. Päästjaks ei saa kaugeltki iga soovija. Päästjatele on väga kõrged nõuded, sest igas kriisis ollakse eesliinil, töö on vastutusrikas ja sageli ka eluohtlik. Päästjad puutuvad tihti kokku tervist kahjustavate ainetega, peavad töötama ekstreemses kuumuses või külmas ning oludes, kus mingitele ergonoomilistele töövõtetele pole võimalik mõeldagi. See kõik nõuab väga head vaimset ja füüsilist tervist.