Üle 10 000 Eesti kunstniku, kirjaniku, näitleja, muusiku ja paljud teised loomeinimesed saavad palka ebaregulaarselt. See paraku tähendab, et sotsiaalmaksu laekub harva ja riigi hinnangul pole niisugune töötamine väärt haigekassat. Pooltel Praxise vabakutseliste loovisikute küsitlusele vastanud u 700 vabakutselisest polnud 2020. aastal ühel või mitmel kuul tervisekaitset. Iga kolmas ütles, et vajas mullu arstiabi, kuid ei saanud seda.