Pensioniikka jõudes ootab vabakutselisi sageli vanaduspensioni saamisel rahvapensioni määr, mis ei taga inimväärset toimetulekut.