Exceli tabeli põhjal võisid viimase distantsõppe ajal õpilaste hinded ehk protsessi karakteristikud pealtnäha paraneda. Tegelikult puudub suuresti kontroll, kui suure osa tööst tegi õpilane ise, kui palju oli abilisi.