Ohutuskatsed kestavad vähemalt aastani 2023. Pidevalt lisatakse uusi andmeid võimalike kõrvaltoimete hulka, nende hulgas on olnud ka väga tõsiseid, sh surmaga lõppenud.