Enesestmõistetavalt hoiavad kõik Eesti asjassepuutuvad ametkonnad Valgevene jätkuval hübriidrünnakul EL-i ja NATO välispiiril väga teravalt silma peal.