Väärinfo ja pooltõdedega levikuga võitlemisel on aga kõige efektiivsem arendada ühiskonna meediapädevust ehk oluline on, et igaüks meist oskaks kriitiliselt hinnata eri kanalites esitatud infot, selle levitamise võimalikke eesmärke ning edasi jagamise mõttekust.