Kusjuures vabakutselised loovisikud töötavad tihtipeale isegi rohkem kui täiskoormusega, nad ei loe töötunde ja töötavad ennastunustavalt seni, kuni on oma töö tulemusega rahul või kui kukub tähtaeg.