Kui kevadel hakkas rulluma lahti selle eksistentsiaalse ohu järgmine vaatus meie lähinaabri Leedu piiridel, hakati meil rääkima, et meil otsest ohtu ei ole, sest Eestil pole ju piiri Valgevenega. Sama argumenti on mõned kasutanud Poola piiril toimuvast rääkides.