Balti riikide olemasoleva ja "lääne" rööpmevahega raudteid saab reisijate veol ühildada ka muudetava teljevahega vaguneid kasutades, nagu näiteks Moskva ja Berliini vahel. See on alternatiiv, mille maksumus on RB-ga võrreldes olematu.