Tõsiasi, et pandeemia on tähendanud Eesti noortele tööhõive kriisi, selgus ka mõttekoja Praxis äsja avaldatud uuringust. Ilmnes, et noored said kriisi ajal tööturul rohkem kannatada kui teised vanuserühmad.  Teistest rohkem kannatasid tööturul noored mehed ning Tallinna ja Ida-Virumaa noored. Märkimisväärselt on suurenenud pikaajaliste noorte töötute ja mitte-eestlastest NEET-noorte (noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel) osakaal.

Jaga
Kommentaarid