Koroonapandeemia on 24-aastast saarlast Mirge Arget nöökinud ja ta tööta jätnud juba kaks korda. „Esimese koroonalaine ajal olin just asunud tööle spaa teenindusjuhina, kui kõik kinni pandi. Päevapealt ei olnud mul enam midagi teha. Juhid otsustasid, et kõik peame hakkama koristama,” rääkis Arge. Kuna ta oli just saanud uue positsiooni, jäi ära ka tema väljaõpe. „Koristusspetsialistiks oleksin võinud siis minna!” naerab ta nüüd.

Tõsiasi, et pandeemia on tähendanud Eesti noortele tööhõive kriisi, selgus ka mõttekoja Praxis äsja avaldatud uuringust. Ilmnes, et noored said kriisi ajal tööturul rohkem kannatada kui teised vanuserühmad.  Teistest rohkem kannatasid tööturul noored mehed ning Tallinna ja Ida-Virumaa noored. Märkimisväärselt on suurenenud pikaajaliste noorte töötute ja mitte-eestlastest NEET-noorte (noorte, kes ei õpi, tööta ega osale koolitustel) osakaal.