Kuna Eesti on väga väikese majandusega riik, siis on meil mitmes majandusharus probleeme korraliku konkurentsi tagamisega.