Mägi juttu toetab Tartu ülikooli ajalooprofessor Heiki Valk, kes kirjutas Eesti Päevalehes, et edasimineku alus on oletused ja hüpoteesid, sealhulgas julged. „Siiski viib teadust ja teadmisi edasi just julgus esitada uut – peenhäälestus seda teha ei suuda,” märkis professor.

Üks kasulik oletus ja hüpotees on, et võib-olla on ettekujutus sakslaste 13. sajandi vallutustest Eestis hilisema propaganda produkt. Et seda järeldust ei saa teha reaalsete ajalooallikate põhjal.