Teiste riikide kogemus ei ole sugugi nii positiivne, kui sageli väidetakse.