New York Timesi teatel andis president alluvatele käsu, et nimekirja pidi kaasatama kõik asjassepuutuvad isikud. Välja ei tohtinud jääda isegi need niiditõmbajad, kelle abil Moïse riigipea ametisse tõusis. Väidetavalt pidi salajane dokument valmimisel jõudma USA valitsuseni.