Olgugi et etendajate liikumiskeel ja kehatunnetus erinesid teineteisest, moodustas grupp väga hea sünergia. Erilisemalt jäid meelde Grete Jürgensoni soolo tooli ning Ülle Lichtfelfti tants puhuriga. Imetlust tekitav oli ka Jaune Kimmeli füüsiline võimekus ning Madis Mäeoru ja Imre Õunapuu hea kehatunnetus ning mõjus duett. Puändina ilmus lavale 81-aastane Volli Käro, kes oma lavalise oleku, tugevuse ja haprusega suutis tekitada niivõrd võimsaid emotsioone.