Oleme uurinud Eesti varauusaega, üheks huvisuunaks just 17./18. sajandi ajaraamatud ehk kroonikad. Kuna Kristjan Oadi põhinäide tugineb just kolmele sellest ajastust pärinevale ajalootekstile, võtame kommenteerida eelkõige selle osa artiklist.

Paraku Oad eksib.