Osad neist on isegi otsapidi poliitikasse jõudnud.