Otsa teeb lahti laupäevale kukkunud 1. jaanuar, millele riburada järgnevad 1. mai ja 20. august, mis on vastavalt pühapäeval ja laupäeval. Järgmise aasta jõululaupäev ja esimene jõulupüha langevad samuti kokku nädalavahetusega. Teisisõnu saavad Eesti inimesed aasta teisel poolel juurde ainult ühe tasustatud töövaba päeva – teise jõulupüha. Ja seda olukorras, kus Eestis on võrdluses enamike Euroopa Liidu riikidega niigi napilt riigipühi ja aastas tehtud töötundide arvult kuulume liidrite sekka.