Poola olukord andis õppetunni, kuid ei jää kindlasti viimaseks omataoliseks juhtumiks. Pigem näeme järgnevatel aastatel aina suurenevat rändesurvet, seda nii poliitilistel ja majanduslikel põhjustel kui ka kliimakriisi tõttu.