Ajendi selleks annavad kaks punkti. Punkt üks – võõrväed viidi riiki sisse rahuvalvemissiooniks. Punkt kaks, rahuvalvemissioon kuulutati lõppenuks, eesmärgid saavutatuks ja öeldi, et võõrväed võivad lahkuda.

Ma oletan, et see on ilmselt ajaloo kõige lühem analoogne operatsioon, mis kestis laias laastus nädala. 5. jaanuaril esitati Kasahstani presidendi poolt kutse ja 11. jaanuaril teatas seesama president, et hea küll, võite koju minna.