Kõrged energiahinnad valmistavad tõsist muret meile kõigile. Inimesed on oma arveid saades šokeeritud ja see on täiesti mõistetav.

Iga probleemi lahendus saab aga alguse põhjuste analüüsist. Seega enne, kui hakkame rääkima lahendustest, vaatame suurt pilti, miks me üldse oleme täna siin, kus me oleme.

Esiteks, Eestil ei ole piisavalt odavatest ehk taastuvenergiaallikatest toodetud elektrit ega ülekandevõimsusi, mis võimaldaksid odaval elektril liikuda meie turupiirkonda. Kõige odavam elekter tuleb tuuleparkidest, nii maismaa- kui meretuuleparkidest, siis hüdroenergiast, seejärel tuumaenergiast ja koostootmisjaamadest. Põlevkivi- ja söejaamad ning maagaasijaamad pakuvad energiat juba oluliselt kallimalt – hinnaerinevus võib olla mitmeid kuni kümneid kordi.