Lugedes arvustusi ja arvamusartikleid nii novembrikuise ajalookonverentsi „Omal maal, omal moel?” kui ka üldse „ajaloo uuendajate” kohta, torkab ühe enam levinud argumendina silma, et ajalugu peaks „toetuma siiski faktidele, mitte tõestusmaterjalita teoreetilistele konstruktsioonidele”.

Täiesti õige, aga enamik nii kirjutajatest ei adu, et selles just asi ongi: kasutagem olemasolevaid fakte, näiteks arheoloogilist ainest, ja ajalooliste tekstide eelarvamustevaba analüüsi, mitte 19. sajandi lõpust kinnistunud kontseptsioone! On samal ajal paratamatu, et nii tehes tekivad uurijatel erinevad ja kohati vastandlikudki tõlgendused, mis kõik kindlasti püsima ei jää.

Päris omaette käsitlust vajaks ajalooharidusega inimesed või ka lihtsalt ajaloohuvilised, kes viitavad omaenda varasematele kirjutistele kui ajaloo lõpule.